PULS: Hvilke renseanlæg og RBU skal der registreres for?

Spørgsmålet: Hvilke og hvor store private renseanlæg skal der registreres for i PULS og hvad er grænsen for direkte udledning?

Svar til registrering i PULS

Renseanlæg
Renseanlæg over 30 PE defineres som renseanlæg der skal registreres i PULS - i princippet de anlæg, der er nævnt i en spildevandsplan.

Industri
Industrier med udledning af processpildevand der kræver en udledningstilladelse, skal registreres i PULS.

RBU
Alle RBU’er (også vejvand) og som er omfattet af en spildevandsplan, skal registreres i PULS. Herudover bør alle større vejvandsudledninger, fra f.eks. motorveje og hovedlandevej,
der er har tilladelse til udledning af spildevand, også registres i PULS.


Registrering i BBR

Spredt bebyggelse
Spredt bebyggelse omfatter spildevandsudledningen fra områder uden for kloakopland og alene spildevand, der udledes via små renseanlæg mindre end 30 PE. I praksis er det husspildevand
fra enkeltliggende huse, landbrugsejendomme og små landsbyer. Sommerhus- og kolonihaveområder,der ikke er beliggende i kloakeret område, indgår også som spredt bebyggelse.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.