Arealinformation: Udskrivning af kort

Du kan ikke printe direkte fra Danmarks Arealinformation.
I stedet kan du klippe et kortudsnit ud, se her hvordan.

 

Klip et kortudsnit ud og sæt det ind i dokument, hvorefter jortudsnittet kan udskrives
1. For at klippe et kortudsnit ud, kan du bruge et klippeværktøj, fx Greenshot (gratis) eller Klippeværktøj (fra Windows Tilbehør).

 

  • Inden du anvender klippeværktøjet eller Greenshot, er det en god idé, at du i temavælgeren på venstre side af kortet, skifter fra tema-visningen  til signatur-visning ved at klikke på "Vis signaturforklaring". Så kan du få signaturforklaringen med på dit udskrift.

          

 

2. Med et klippeværktøj kan du nu 'klippe' et kortudsnit ud og sætte det ind i en sag eller et dokument og udskrive kortmaterialet derfra.

 

Tag et skærmprint og sæt det ind i et dokument, der kan udskrives

Du kan også vælge at tage et skærmprint (taste "Print Screen" på tastaturet, og dernæst kopiere kortet ind i et dokument eller billedbehandlingsprogram (fx Paint, MS Office Picture manager eller PowerPoint), hvor du kan skære dele fra.

 

OBS: Ophavsret til kortet/billedet
- gælder ved brug af kort til sagsbehandling eller anden offentliggørelse

For at bruge kortet til sagsbehandling eller anden offentliggørelse, skal vi gøre opmærksom på, at der også skal kopieres 'disclaimer' (tekst om ophavsret) ind i printet. Dette gælder for kort, der bruger flyfotos fra 1945 eller ortofotos som baggrund, da flyfotos og ortofotos ikke er 'frikøbte' data.

 

Disclaimer (tekst om ophavsret) ved brug af ortofotos (DDO®land):
Ortofotos (DDO®land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks
Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges

Du kan på vores hjemmeside få yderligere information om betingelse ved brug af kort på Arealinformation (blandt andet om privatpersoners brug af ortofotos)

Ved brug af historiske flyfotos fra 1945:
Kontakt I-GIS der har den fulde ophavs- og ejendomsret til kortdata.
Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.